11:32 14/01/2013

Bắc Kinh chìm trong kỷ lục ô nhiễm không khí

An Huy

Thủ đô của Trung Quốc chìm trong mức ô nhiễm đã đạt tới kỷ lục, nhìn từ loạt ảnh của Wall Street Journal