18:05 20/06/2017

Bác tin “phanh gấp” thí điểm Uber, Grab

Kiều Linh

Bộ Giao thông Vận tải công bố trong thời gian qua không có văn bản nào "tạm dừng hoặc phanh gấp"

Tính đến tháng 5/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp nhận đề xuất và đồng thuận cho phép 9 đơn vị thí điểm dịch vụ kiểu Uber.
Tính đến tháng 5/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp nhận đề xuất và đồng thuận cho phép 9 đơn vị thí điểm dịch vụ kiểu Uber.
Bộ Giao thông Vận tải vừa phát đi thông báo về hoạt động thí điểm ứng dụng hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng bằng văn bản trong vận tải khách.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, thông qua kết quả thực hiện thí điểm ban đầu cho thấy, hiệu quả của việc ứng dụng khoa học - công nghệ hỗ trợ công tác điều hành, hỗ trợ hoạt động vận tải đã được người dân đánh giá cao, ngày càng phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trong thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải thường xuyên tổ chức các cuộc họp, hội nghị để đánh giá rút kinh nghiệm trong hoạt động thí điểm.

Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục hướng dẫn triển khai công tác thí điểm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1850/TTg-KTN và Quyết định số 24/QĐ-BGTVT. Đồng thời thực hiện theo đúng tinh thần của Chính phủ về triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

“Tất cả các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải trong thời gian qua không có văn bản nào 'tạm dừng hoặc phanh gấp' thí điểm của các đơn vị thí điểm như một số báo điện tử đưa tin mấy ngày vừa qua”, Bộ này khẳng định.

Trước đó, ngày 19/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép Bộ Giao thông Vận tải triển khai thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Ngày 7/1/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BGTVT, theo đó, tất cả các đơn vị có đề án cụ thể phù hợp với tính chất, phương thức vận hành của từng ứng dụng, phù hợp các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị có liên quan và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đều được tham gia thí điểm (bản chất của việc thí điểm là cho phép sử dụng hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng bằng văn bản).

Tính đến tháng 5/2017, Bộ này đã tiếp nhận đề xuất và đồng thuận cho phép 9 đơn vị gồm: Công ty TNHH GrabTaxi (Grab Car), Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (V.CAR), Công ty Cổ phần Vận tải 57 Hà Nội (Thanh Cong Car), Công ty Cổ phần Sun Taxi (S.CAR), Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch quốc tế Ngôi Sao (VIC.CAR), Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư và Phát triển (HOME CAR), Công ty TNHH Uber Việt Nam (Uber), Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Car), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Trang (LB.Car) để triển khai các đề án thí điểm theo quy định tại Quyết định số 24.