13:52 19/04/2017

Sau Vinasun, đến lượt Mai Linh than khó vì Uber và Grab

Kiều Linh

Lợi nhuận trước thuế của Mai Linh sụt giảm mạnh do sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ Uber, Grab

Lợi nhuận Mai Linh sụt giảm vì mất thị phần.
Lợi nhuận Mai Linh sụt giảm vì mất thị phần.
Mở đầu báo cáo thường niên năm 2016 mới được công bố, ban lãnh đạo Tập đoàn Mai Linh nhấn mạnh, năm 2016 là một năm cực kỳ khó khăn đối với tập đoàn.

Nguyên nhân do Uber, Grab hoạt động tràn lan, nhất là ở hai thành phố lớn như Tp.HCM và Hà Nội khiến thị trường taxi cạnh tranh khốc liệt, trong đó sự bất bình đẳng về thuế và các điều kiện kinh doanh khác đã gây thiệt hại lớn về doanh thu cho Mai Linh cũng như các hãng taxi truyền thống.

Theo số liệu chính thức, chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, số lượng taxi Uber và Grab ở Tp.HCM đã lên tới 21.000 xe, nếu kể cả xe chạy “lụi” không đăng ký ước tính phải đến 25.000 xe (trong khi qui hoạch taxi của Tp.HCM đến nay chỉ cho phép tổng cộng 11.000-12.000 xe) làm trật tự giao thông đô thị bị phá vỡ, kẹt xe nghiêm trọng, nhà nước thất thu thuế…

Bên cạnh đó, tại nhiều địa phương, các công ty taxi khác mới ra đời đã phá điểm, phá giá để tranh giành thị phần cũng gây nhiều khó khăn cho các đơn vị chi nhánh của Mai Linh.

Kết thúc năm tài chính 2016, doanh thu của Mai Linh vẫn tăng trưởng mạnh 32,3% so với năm 2015, đạt 3.730 tỷ đồng do tập đoàn đẩy mạnh đầu xe.

Doanh thu từ hoạt động taxi/tổng doanh thu năm 2016 là 86,22%; tỷ lệ này tăng so với năm 2015 (80,29%) cho thấy hoạt động taxi tiếp tục đóng vai trò là hoạt động kinh doanh chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu toàn hệ thống tập đoàn.

Mặc dù doanh thu tăng đáng kể, nhưng do các khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng khiến lợi nhuận trước thuế năm 2016 giảm 62% so với năm trước, đạt 61,12 tỷ đồng.

Trong năm 2016, Mai Linh đã đầu tư 2.096 xe và thanh lý 789 xe, đưa tổng số phương tiện taxi của toàn hệ thống tính đến ngày 31/12/2016 là 14.358 phương tiện.

Về tình hình thực hiện thu lao, trong năm qua, công ty đã dự toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa là 3,5 tỷ đồng.

Trong đó, 5 thành viên Hội đồng quản trị nhận 2,4 tỷ đồng, tương đương với mỗi thành viên nhận về 40,5 triệu đồng một tháng. 3 thành viên Ban Kiểm soát nhận 715 triệu đồng. Như vậy người sẽ nhận 20 triệu đồng một tháng.

Năm 2017, Mai Linh đặt mục tiêu doanh thu 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận 68 tỷ đồng; đầu tư 2.404 xe và thanh lý 810 xe; xe cuối kỳ đạt 15.839 xe.