20:59 22/05/2018

Bãi bỏ nhiều điều kiện, kinh doanh trên Internet đã "thoáng hơn"

Thủy Diệu

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã cập nhật tình hình mới, bỏ bớt những điều chưa hợp lý để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh trên môi trường Internet

Hội nghị phổ biến Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, sáng 22/5.
Hội nghị phổ biến Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, sáng 22/5.

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính không còn phù hợp, nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn cho kinh doanh, hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động cũng như chuẩn bị hồ sơ cấp phép...

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh tại Hội nghị phổ biến Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, sáng 22/5 tại Hà Nội.

Cụ thể, Nghị định 27 đã cắt bỏ 5 điều kiện khi xem xét giấy phép, cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản, cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; bỏ 3 điều kiện trong lĩnh vực hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội; 2 thủ tục thông báo trong cấp sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.

Đáng chú ý là Nghị định mới cũng bỏ 11 thành phần hồ sơ trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; bỏ 2 thành phần trong hồ sơ cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

So với Nghị định 72, Nghị định này cũng đơn giản hóa 3 thành phần hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp xã hội và cung cấp dịch vụ online game; đơn giản hóa một số thủ tục như thay thế thủ tục cấp phép thành thông báo khi có thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong cấp phép trang thông tin điện tử và mạng xã hội; thay thế 2 thủ tục cấp phép thành thông báo trong lĩnh vực cung cấp online game.

Nghị định 27 cũng rút ngắn thời gian cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xã hội từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc, cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc.

Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, để phù hợp với thực tế phát triển và yêu cầu quản lý, Nghị định 27 còn bổ sung thêm một số quy định mới, như bổ sung quản lý đối với các ứng dụng cung cấp trang Thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và trò chơi điện tử trên mạng trên các kho ứng dụng Apple App Store và Google Play Store cung cấp cho thiết bị di động.

Đồng thời cũng bổ sung quy định, trình tự đình chỉ, thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội, giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.