17:12 31/10/2019

Bang nào có thuế thu nhập cá nhân thấp nhất tại Mỹ?

Phương Linh

Hầu hết các bang của Mỹ đều có mức thuế thu nhập khá thấp, cao nhất là bang California với mức tối đa 13,3%

Các bang tại Mỹ có mức thuế thu nhập cá nhân cố định, luỹ tiến hoặc thậm chí không thu thuế. California là bang đánh thuế thu nhập cá nhân cao nhất với mức tối đa là 13,3%. 

7 bang có thuế thu nhập cá nhân 0% tại Mỹ gồm Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington và Wyoming. Bang New Hampshire và Tennessee không có thuế thu nhập bang nhưng đánh thuế thu nhập từ lợi nhuận và cổ tức ở mức 5% và 2%. Hầu hết các bang còn lại củ Mỹ có thuế thu nhập cố định - tức áp dụng một mức thuế duy nhất bất kể thu nhập; hoặc thuế thu nhập luỹ tiến - thuế suất khác nhau áp dụng theo từng mức thu nhập. 

Dựa trên dữ liệu từ tổ chức Tax Foundation, Business Insider liệt kê 15 bang có mức thuế thu nhập cá nhân tối đa thấp nhất tại Mỹ. Với những bang có thuế luỹ tiến, xếp hạng được tính theo mức thuế suất cao nhất. 

15. Massachusetts

15

Thuế thu nhập bang: 5,05%

10. Mississippi (đồng hạng)

14

Thuế thu nhập bang: 3 - 5%

10. Alabama (đồng hạng)

13

Thuế thu nhập bang: 2 - 5%

10. Ohio (đồng hạng)

12

Thuế thu nhập bang: 1,98 - 5%

10. Oklahoma (đồng hạng)

11

Thuế thu nhập bang: 0,5 - 5%

10. Kentucky (đồng hạng)

10

Thuế thu nhập bang: 5%

8. Illinois (đồng hạng)

9

Thuế thu nhập bang: 4,95%

8. Utah (đồng hạng)

8

Thuế thu nhập bang: 4,95%

7. New Mexico

7

Thuế thu nhập bang: 1,7 - 4,9%

6. Colorado

6

Thuế thu nhập bang: 4,63%

5. Arizona

5

Thuế thu nhập bang: 2,59 - 4,54%

4. Michigan

4

Thuế thu nhập bang: 4,25%

3. Indiana

3

Thuế thu nhập bang: 3,23%

2. Pennsylvania

2

Thuế thu nhập bang: 3,07%

1. North Dakota

1

Thuế thu nhập bang: 1,1 - 2,9%

Ảnh: Shutterstock