17:01 23/09/2011

Báo cáo Bộ Chính trị nội dung kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm

Nghệ Nhân

Các lãnh đạo cao nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có cuộc làm việc riêng để báo cáo với Bộ Chính trị

Trong hai ngày cuối tuần (22-23/9), các lãnh đạo cao nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có cuộc làm việc riêng để báo cáo với Bộ Chính trị về các nội dung của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.

Bản dự thảo báo cáo này trước đó đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại phiên họp của Chính phủ vào cuối tháng 8 vừa qua.

Như VnEconomy đã đề cập, bản dự thảo báo cáo có đưa ra một số nội dung đáng chú ý.

Chẳng hạn, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 đã xác định trong kế hoạch 5 năm sắp tới, Việt Nam sẽ phấn đấu “phát triển nhanh, bền vững”. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh kinh tế hiện nay cũng như triển vọng của năm 2012, các chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng mục tiêu này nên được điều chỉnh, theo đó cần “đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững, tạo điều kiện để phát triển nhanh hơn vào nửa cuối của kế hoạch 5 năm”.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã đề xuất rằng mức tăng trưởng cho 5 năm tới được nên đặt ở mức là 6,5 - 7% mỗi năm, thấp hơn trung bình 0,5% so với nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 11.