15:45 24/10/2011

Báo cáo kết quả kiểm toán nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Nguyễn Lê

Báo cáo tình hình quyết toán dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được Chính phủ gửi đến Quốc hội

Nhà máy lọc dầu Dung Quất được khành thành ngày 6/1/2011.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất được khành thành ngày 6/1/2011.
Báo cáo tình hình quyết toán dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được Chính phủ gửi đến Quốc hội.

Chính phủ cho biết, công tác quyết toán dự án đã hoàn thành phần quyết toán chính của dự án, giá trị quyết toán được phê duyệt nằm trong tổng mức đầu tư được duyệt, đã được Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán và xác nhận.

Hiện nay nhà máy đang hoạt động an toàn, hiệu quả. Chính phủ đang chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu việc mở rộng nhà máy và triển khai khi đủ điều kiện, báo cáo viết.

Hiệu quả của nhà máy lọc dầu Dung Quất là một trong những vấn đề được nhiều vị đại biểu Quốc hội khóa 12 đặc biệt quan tâm khi thảo luận tại kỳ họp thứ tám vào cuối năm 2010.

Tại nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, Quốc hội đã yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc thanh quyết toán dự án và thực hiện kiểm toán toàn bộ công trình theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo, toàn bộ nguồn vốn đầu tư của dự án đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán. Giá trị chênh lệch (giảm) giữa số kiểm toán (48.318.644.184.522 đồng) và số quyết toán (48.335.721.526.850 đồng) là 17.077.342.328 đồng.

Nguyên nhân được giải thích tại báo cáo là do đơn vị quy đổi của các khoản góp vốn phía Việt Nam vào liên doanh (giai đoạn liên doanh với Nga) và chuyển tiếp cho ban quản lý dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất chưa hoàn toàn chính xác.

Về thực hiện đầu tư, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho biết, giá trị quyết toán giai đoạn 1 được chủ đầu tư phê duyệt giảm 20.015.472.375 đồng (tương đương 0,047% giá trị quyết toán).

Mặc dù, do hạn chế về thời gian, nhân lực và máy móc thiết bị kiểm tra nên đoàn kiểm toán chỉ thực hiện kiểm toán căn cứ vào hồ sơ tài liệu do ban quản lý dự án cung cấp, theo phương pháp kiểm toán chọn mẫu mà không kiểm tra thực tế tại hiện trường tất cả khối lượng nghiệm thu thanh toán A – B phần xây dựng, lắp đặt thiết bị; cũng không tiến hành kiểm định chất lượng công trình, thiết bị đã lắp đặt, không xác minh đối chiếu về giá cả đối với vật tư, thiết bị nhập ngoại… song cũng đã chỉ rõ một số sai sót tại báo cáo quyết toán hoàn thành giai đoạn 1 đã được chủ đầu tư phê duyệt.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị ban quản lý dự án xử lý về tài chính và giảm giá trị quyết toán tổng số tiền 50.344.028.566 đồng. Trong đó, thu hồi vốn đầu tư đã quyết toán sai quy định: 7.502.514.571 đồng; giảm thanh toán 12.234.493.959 đồng và xử lý khác 30.607.020.036 đồng.

Với chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đơn vị kiểm toán kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý các dự án lớn. Đồng thời, kiểm tra rà soát các gói thầu, hạng mục còn lại chưa quyết toán để thực hiện quyết toán theo đúng quy định.