14:43 03/11/2014

Bảo hiểm BIDV bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Hà Anh

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (mã BIC-HOSE) đã có quyết định bổ nhiệm nhân sự cao cấp

Ông Trần Hoài An.
Ông Trần Hoài An.
Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (mã BIC-HOSE) đã có quyết định bổ nhiệm nhân sự cao cấp.

Theo đó, ông Trần Hoài An - Phó tổng giám đốc BIC giữ chức vụ Tổng giám đốc BIC, thay thế cho ông Tôn Lâm Tùng sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ mới theo điều động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, từ ngày 1/11/2014.

Ông Trần Hoài An sinh năm 1968. Trước khi công tác tại BIC, ông An đã từng công tác trong ngành Hải quan. Ông An gia nhập hệ thống BIC từ năm 2009 và đã từng điều hành các đơn vị thành viên lớn của BIC là Công ty Bảo hiểm BIDV Bình Định và Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh. Từ ngày 1/4/2013, ông An được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc phụ trách quan hệ khách hàng khu vực phía Nam của BIC.

Như vậy, nhân sự của BIC sẽ có 4 thành viên gồm: ông Trần Hoài An - Tổng giám đốc và ba Phó tổng gồm ông Trần Trung Tính, ông Vũ Minh Hải và bà Đoàn Thu Huyền.

Được biết, doanh thuần quý 3/2014 của Công ty mẹ BIC đạt 180 tỷ đồng - tăng 2,8% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 486 tỷ đồng - tăng 4,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 27 tỷ đồng - giảm 10,47% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 67,6 tỷ đồng - giảm 2% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2014, tổng tài sản của BIC đạt 2.244 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm.