15:22 09/11/2019

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 20 năm dựng xây và phát triển

Hiền Anh

Sau 20 năm triển khai chính sách bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từng bước khẳng định được vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từng bước khẳng định vai trò quan trọng của một tổ chức tài chính nhà nước không vì mục tiêu lợi nhuận.
Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từng bước khẳng định vai trò quan trọng của một tổ chức tài chính nhà nước không vì mục tiêu lợi nhuận.

"Tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được trong 20 năm qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ có những bước phát triển vững chắc trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng." Trích Thư chúc mừng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Sau 20 năm triển khai chính sách bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từng bước khẳng định được vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần ổn định sự an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính - ngân hàng quốc gia.

Tính đến thời điểm hiện tại, tham gia bảo hiểm tiền gửi có 1.282 tổ chức tín dụng, bao gồm: 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 Ngân hàng hợp tác xã, 1.182 Qũy tín dụng nhân dân và 4 tổ chức tài chính vi mô. Cùng với tiếp tục tăng cường giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phối hợp triển khai hiệu quả việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong công tác giám sát từ xa.

Tích cực kiểm soát chất lượng thông tin báo cáo và hoàn thiện các mẫu biểu báo cáo số liệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp tình hình thu nhận thông tin báo cáo về tiền gửi theo Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm nhằm phát hiện rủi ro, cảnh báo sớm có hiệu quả. Hoạt động cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi được thực hiện nghiêm túc đối với đại đa số các tổ chức tín dụng trong toàn quốc, tạo điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm tiền gửi theo luật định.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn chủ động, tích cực nghiên cứu về pháp điển hóa các hoạt động bảo hiểm tiền gửi, đặc biệt là các quy định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, mua trái phiếu của ngân hàng hỗ trợ, tham gia thẩm định Đề án phục hồi tổ chức tín dụng yếu kém, tăng vốn điều lệ...

Chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được được thể hiện trong Luật bảo hiểm tiền gửi, đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và giữ vững an toàn, lành mạnh hệ thống tài chính - ngân hàng trong nước. Chính sách bảo hiểm tiền gửi không ngừng được phổ biến rộng rãi tới đông đảo người dân cũng như các tổ chức tín dụng; từ đó, xây dựng và củng cố niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống các tổ chức tín dụng.

Tương tự các tổ chức bảo hiểm tiền gửi trên thế giới, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không ngừng khẳng định vị thế là công cụ đắc lực của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong sứ mệnh bảo vệ người gửi tiền, nâng cao niềm tin công chúng và đóng góp có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (2017) là cơ sở trao cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trách nhiệm lớn khi cho phép Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, như: cho vay đặc biệt, mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ, đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, xây dựng phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trình Ngân hàng Nhà nước xem xét… Qua đó, có thể thấy từ một tổ chức tài chính mới mẻ, cho đến nay Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chứng tỏ vai trò và tầm quan trọng của mình đối với sự an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng ở Việt Nam.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từng bước khẳng định vai trò quan trọng của một tổ chức tài chính nhà nước không vì mục tiêu lợi nhuận, hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Từ khi thực hiện Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, góp phần duy trì niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng; thực hiện tốt vai trò giám sát, kiểm tra đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, nhất là đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn bảo hiểm tiền gửi, nâng cao năng lực tài chính… Trong thư chúc mừng, ông Lê Minh Hưng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bày tỏ sự đánh giá cao kết quả Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã đạt được và biểu dương những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên và người lao động toàn hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong suốt những năm qua.

Bước sang tuổi thứ 20, chặng đường sắp tới của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ có trách nhiệm nặng nề hơn. Cơ sở trước tiên để thực hiện trách nhiệm này là việc bổ sung, chỉnh sửa Luật Bảo hiểm tiền gửi trình Quốc hội vào năm 2020; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng lộ trình thu phí bảo hiểm tiền gửi theo mức độ rủi ro; tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên mức phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân của người dân cũng như tốc độ tăng của quy mô tiền gửi tiết kiệm. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần nâng tầm cao mới để đóng góp hữu hiệu vào sự lành mạnh, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng cũng như bảo vệ quyền lợi người gửi tiền trong thời gian tới.