15:16 06/01/2017

Bạo loạn vì xăng tăng giá mạnh ở Mexico

Thăng Điệp

Việc Chính phủ Mexico tăng giá xăng 20% đã dẫn tới những cuộc biểu tình lớn và cướp bóc ở nước này