17:24 15/04/2019

Bảo Long đặt mục tiêu tăng hơn 70% lợi nhuận trong năm 2019

Minh Tú

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long đã thông qua kết quả ấn tượng trong năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm

Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) đã thông qua kết quả ấn tượng trong năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm (2018-2023) và kế hoạch 2019…

Tại phiên họp, đại hội đồng cổ đông đã đặc biệt ghi nhận con số ấn tượng trong năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm (2018 - 2023) là doanh thu phí bảo hiểm năm 2018 vượt qua điểm mốc 1.000 tỷ đồng, mang lại niềm tin và tự hào cho các cổ đông và 1.000 cán bộ nhân viên, những người đã và đang tâm huyết với Bảo Long.

Theo đó, doanh thu phí bảo hiểm năm 2018 đạt 1.092 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2017, hoàn thành 100,4% kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 49,3 tỷ đồng, tăng 4,5% và hoàn thành 101,9% kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 của Bảo Long, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch Kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 và Kế hoạch và thù lao Hội đồng quản trị cùng ba kiểm soát năm 2019…

Theo kế hoạch năm 2019, Bảo Long đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.270 tỷ đồng, tăng trưởng 16,3% so với năm 2018 và lợi nhuận trước thuế đạt 66 tỷ đồng, tăng trưởng 70,1% so với năm 2018. 

Với các giải pháp ưu tiên chiến lược đã đề ra trong cả giai đoạn 2018 - 2023, với phương châm "là người bạn đồng hành, đồng chia sẻ" với Khách hàng và mục tiêu của năm 2019 là "Năng động Tiên phong - Nâng tầm cao mới", Bảo Long sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng Sản phẩm - Dịch vụ bên cạnh việc tiếp tục tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực quản trị điều hành, tiên phong trong mọi lĩnh vực… Đặc biệt là với sự tin tưởng và đồng hành của Khách hàng và các cổ đông, đối tác, Bảo Long sẽ chinh phục được các mục tiêu đề ra trong năm 2019.

Đại hội cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) tham gia Hội đồng quản trị Bảo Long nhiệm kỳ 2018 - 2023, thay cho ông Đặng Đức Huy được Đại hội cổ đông thông qua miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.