09:40 06/01/2019

Bầu Chủ tịch nước, thông qua CPTPP nằm trong 7 sự kiện nổi bật Quốc hội 2018

Hà Vũ

Cổng thông tin điện tử Quốc hội vừa điểm lại những sự kiện nổi bật của Quốc hội năm qua

Quốc hội  bỏ phiếu bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước - Ảnh: Quang Phúc
Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước - Ảnh: Quang Phúc

Cổng thông tin điện tử Quốc hội vừa điểm lại những sự kiện nổi bật của Quốc hội trong năm 2018.

Đầu tiên là Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Sự kiện này diễn ra tại kỳ họp thứ sáu, sáng 23/10/ 2018. Ngay sau khi nhậm chức, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ trước cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và trước đồng bào cử tri cả nước.

Như vậy, lần đầu tiên sau 32 năm, nước ta có người đứng đầu Đảng đồng thời đứng đầu Nhà nước. 

Tính từ năm 1945, đã có ba người giữ chức vụ cao nhất trong Đảng từng đảm nhận chức danh đứng đầu Nhà nước, trước đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bí thư Trường Chinh.

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan cũng nằm trong 7 sự kiện nổi bật của năm qua.

Theo đó, ngày 12 /11/ 2018, tại kỳ họp thứ 6, với 100% các vị đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 72/2018/QH14 về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan.

Quốc hội cũng đã giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để phát huy tối đa vai trò quan trọng của Hiệp định đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện cam kết của Việt Nam trong việc tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Việc tham gia và sớm phê chuẩn Hiệp định CPTPP giúp nước ta thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; khẳng định vai trò và vị thế địa – chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á – Thái Bình Dương, thực sự nâng cao vị thế của nước ta trong khối ASEAN, trong khu vực cũng như trên trường quốc tế, Cổng thông tin điện tử Quốc hội điểm lại.

Quốc hội đã xem xét, thông qua nhiều đạo luật quan trọng  sự kiện tiếp theo.

Năm 2018, Quốc hội đã thông qua 16 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao.

Đây là những dự án luật rất quan trọng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, tạo chính sách mang tính đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Công an Nhân dân, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng ...

Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26) là sự kiện nổi bật thứ tư.

Từ ngày 18 đến 21/1/2018, tại Hà Nội, Quốc hội Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị APPF-26 với chủ đề "Quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo, tăng trưởng bền vững". 

Đây là lần thứ 2 Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên của APPF, qua đó thể hiện vai trò và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong diễn đàn nghị viện lớn nhất khu vực.

Tại Hội nghị, đã có 13 dự thảo Nghị quyết và Tuyên bố Hà Nội được thảo luận, thông qua với sự tham gia của 22 đoàn nghị viện, 356 khách quốc tế, trong đó có 7 đoàn cấp Chủ tịch Quốc hội, 10 cấp Phó chủ tịch Quốc hội, đặc biệt có sự tham dự của Chủ tịch IPU, Tổng thư ký IPU. 

Kết quả này thể hiện sự thành công của Hội nghị và uy tín của Quốc hội Việt Nam trong vai trò chủ nhà, được các nghị viện thành viên đánh giá cao.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn là sự kiện nổi bật thứ 5.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng của Quốc hội trong năm 2018, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Quốc hội đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là "thước đo" hiệu quả hoạt động của những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; đồng thời, là nguồn động lực để những người được tín nhiệm cao tiếp tục cống hiến, những người chưa được tín nhiệm cao sẽ phấn đấu khắc phục hạn chế, bất cập để nâng cao hiệu quả công tác.

Tiếp tục cải tiến, đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là sự kiện thứ 6.

Việc tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo phương thức "hỏi nhanh – đáp gọn" là một trong những cải tiến, đổi mới quan trọng trong hoạt động giám sát của Quốc hội trong năm 2018. 

Theo đó, thời gian để mỗi đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi chất vấn là không quá 1 phút, sau khi 3 đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi, người trả lời chất vấn sẽ trả lời với thời gian dành cho mỗi lần trả lời là không quá 3 phút. 

Việc cải tiến, đổi mới này nhằm mục đích tăng cường tính đối thoại, tranh luận trong hoạt động của Quốc hội. Theo số liệu thống kê, số lượt đại biểu Quốc hội chất vấn và tranh luận tại kỳ họp thứ 5 là 250 lượt, kỳ họp thứ 6 là 217 lượt. 

Đây là số lượt chất vấn và tranh luận nhiều nhất từ trước tới nay.

Thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là sự kiện thứ 7.

Ngày 4/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1 /1/ 2019 đến hết ngày 31/12 /2019. 

Tính đến cuối năm 2018, đã có 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc thí điểm hợp nhất.