00:55 09/04/2021

Bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14

Lan An

Kỳ họp 11 của Quốc hội khóa 14 đã khép lại sau khi hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Quốc hội khóa 14 kết thúc kỳ họp cuối cùng vào ngày 8/4 - Ảnh: VGP
Quốc hội khóa 14 kết thúc kỳ họp cuối cùng vào ngày 8/4 - Ảnh: VGP

Chiều ngày 8/4, kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 đã tiến hành phiên bế mạc. 

Tại phiên bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, bao gồm nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng hoàn tất việc sắp xếp, kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với việc quyết định miễn nhiệm, bầu và phê chuẩn 25 chức danh trong bộ máy nhà nước, bao gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. 

Bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 - Ảnh: Quochoi.vn

"Việc kiện toàn nhân sự tại kỳ họp này là bước chuyển giao quan trọng để các cơ quan nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đến hết nhiệm kỳ", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã nghe Báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ khi thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia đến tháng 3/2021. Đồng thời, tiến hành kiện toàn nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia để đảm bảo đồng bộ với việc kiện toàn các chức danh trong bộ máy nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thắng lợi công tác tổ chức bầu cử trong thời gian tới.

Trong kỳ họp này, Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Đây là luật thứ 73 và cũng là luật cuối cùng được Quốc hội ban hành trong nhiệm kỳ khóa 14.

"Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đang dần khép lại và đây cũng là thời gian chuẩn bị cho sự tiếp nối trọng trách và truyền thống của Quốc hội Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng, những thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm qua sẽ tạo nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa 15 và các khóa sau tiếp tục kế thừa, phát huy, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", người đứng đầu Quốc hội khẳng định.