23:33 30/08/2021

Bị giãn cách xã hội, tín dụng tại TP.HCM vẫn tăng trưởng đều

Vũ Phong -

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2021, tín dụng tại TP.HCM tăng trưởng tốt với mức tăng 5,8%...

Cục Thống kê TP.HCM vừa công bố tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021, trong đó bao gồm một số chỉ tiêu về tín dụng ngân hàng.

Cụ thể, theo Cục Thống kê TP.HCM, tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố tính đến ngày 1/8/2021 đạt 2.681,49 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, cũng theo cơ quan này, tín dụng tại cuối năm 2020 và đầu tháng 6/2021 (thời điểm TP.HCM bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội) lần lượt đạt 2.533,66 nghìn tỷ đồng và  2.652 nghìn tỷ đồng

Như vậy, ngay cả khi buộc phải cách ly xã hội thì tốc độ tăng trưởng tín dụng tại TP.HCM vẫn giữ đều, tăng hơn 1,1% trong 2 tháng. Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2021, tín dụng tại TP.HCM tăng trưởng tốt với mức tăng 5,8%.

Về cơ cấu, dư nợ tín dụng của khối ngân hàng nhà nước đạt 797,85 nghìn tỷ, chiếm 29,8% tổng dư nợ toàn hệ thống, giảm 0,7% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ; dư nợ tín dụng của khối ngân hàng cổ phần đạt 1.452,15 nghìn tỷ đồng, chiếm 54,2% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ; dư nợ tín dụng của khối ngân hàng nước ngoài, liên doanh đạt 431,49 nghìn tỷ đồng, chiếm 16% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Phân theo loại tiền tệ, dư nợ tín dụng bằng VND đạt 2.488,86 nghìn tỷ đồng, chiếm 92,8% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2020; dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 192,64 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,2%, giảm 0,2% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ.

Phân theo thời hạn cho vay, dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng phân theo thời hạn cho vay, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 1.220,89 nghìn tỷ đồng, chiếm 45,5% tổng dư nợ tín dụng, giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2020; dư nợ trung hạn, dài hạn đạt 1.460,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 54,5% tổng dư nợ, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tổng vốn huy động của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố tính đến ngày 1/8/2021 đạt 3.029,25 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, vốn huy động của khối ngân hàng nhà nước đạt 872,12 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng vốn huy động, tương đương tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ; vốn huy động của khối ngân hàng thương mại cổ phần đạt 1.599,57 nghìn tỷ đồng, chiếm 52,8% tổng vốn huy động, tăng 1% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ; vốn huy động của khối ngân hàng nước ngoài, liên doanh đạt 557,56 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng vốn huy động, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Phân theo loại tiền tệ thì vốn huy động bằng VND đạt 2.676,65 nghìn tỷ đồng, chiếm 88,4% tổng vốn huy động, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 16,1% so với cùng kỳ 2020; vốn huy động bằng ngoại tệ đạt 352,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng vốn huy động, tăng 3,5% so tháng trước và tăng 1,6% so cùng kỳ.