09:32 09/05/2015

Bí thư Hà Tĩnh thôi kiêm nhiệm Chủ tịch tỉnh

Bảo Quyên

Phó chủ tịch Lê Đình Sơn được Hội đồng Nhân dân bầu vào chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Lãnh đạo Hà Tỉnh chúc mừng ông Lê Đình Sơn (người cầm hoa).
Lãnh đạo Hà Tỉnh chúc mừng ông Lê Đình Sơn (người cầm hoa).
Ngày 8/5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kỳ họp bất thường để bầu ra một số chức danh chủ chốt của cơ quan này và UBND tỉnh.

Theo đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, thay cho ông Nguyễn Thanh Bình trước đó được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó ban Tổ chức Trung ương.

Ngay sau đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng tiến hành bầu ông Lê Đình Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, chức vụ được trước đó được kiêm nhiệm bởi Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự.

Tân Chủ tịch Lê Đình Sơn sinh năm 1960, quê quán xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, trình độ học vấn kỹ sư nông nghiệp, cử nhân chính trị, thạc sỹ khoa học chính trị.

Trước khi làm Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Sơn là Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhàn dân tỉnh Hà Tĩnh cũng tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Bình - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 do chuyển công tác. 

Đồng thời cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Quốc Việt, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh do chuyển công tác, làm việc tại Tòa án Nhân dân Tối cao.