11:58 05/02/2013

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công cán bộ

P.V

Tại phiên họp ngày 31/1, Bộ Chính trị đã quyết định việc điều động, phân công cán bộ

Ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Tiếp theo việc phân công Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tại phiên họp ngày 31/1, Bộ Chính trị đã quyết định việc điều động, phân công cán bộ.
 
Theo đó, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, để giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, để giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.
 
Ông Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, để giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, để giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ông Đinh Văn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, để giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
 
Ông Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.
 
Trước đó, tại phiên họp ngày 8/1, Ban Bí thư cũng đã quyết định để ông Phạm Anh Tuấn thôi giữ chức Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Bùi Văn Thạch, thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, để giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
 
Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương chính thức hoạt động từ ngày 1/2/2013. Trụ sở của Ban Nội chính Trung ương đặt tại số 6 Bà Huyện Thanh Quan, quận Ba Đình, Hà Nội. Trụ sở của Ban Kinh tế Trung ương đặt tại 3B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội.

(Nguồn: TTXVN)