00:11 11/03/2010

Bộ Công Thương công bố cách tính giá xăng dầu

P.V

Bộ Công Thương bắt đầu công bố thông tin về giá, cách tính giá dầu và các chế phẩm được bán trên thị trường Việt Nam

Bộ Công Thương cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu công bố cách tính giá xăng và các sản phẩm dầu trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Bộ Công Thương cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu công bố cách tính giá xăng và các sản phẩm dầu trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Từ ngày 8/3, Bộ Công Thương bắt đầu công bố thông tin về giá, cách tính giá dầu và các chế phẩm được bán trên thị trường Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, việc công bố nói trên là nhằm minh bạch hóa và phổ biến thông tin về thị trường xăng dầu trong nước, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp và các phương tiện thông tin đại chúng và mọi người dân theo dõi thường xuyên nhằm nắm bắt được diễn biến thị trường, những điều chỉnh chính sách để phục vụ tốt công tác quản lý và kinh doanh.

Cụ thể, Bộ Công Thương sẽ chính thức cung cấp thông tin về giá và cách tính giá dầu và các chế phẩm được bán trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam trên tờ Thị trường - tờ tin hàng ngày của bộ này.

Nội dung chủ yếu của thông tin bao gồm mức thuế nhập khẩu, mức trích quỹ bình ổn giá, phí xăng dầu, giá bán hiện hành của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá cơ sở, % giá cơ sở so với giá hiện hành... theo những quy định của các bộ ngành liên quan.

Ngoài sự chủ động trên, Bộ Công Thương cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu công bố cách tính giá xăng và các sản phẩm dầu trên các phương tiện thông tin đại chúng.