16:48 09/02/2021

Bộ Giao thông Vận tải: Trạm BOT trừ hai lần tiền do công nghệ phức tạp

AN NHIÊN

Bước đầu trong quá trình vận hành trạm thu phí không dừng còn tồn tại hạn chế như xe qua trạm phải trả tiền mặt trong khi tài khoản giao thông vẫn trừ tiền

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cử tri tỉnh Đồng Tháp mới đây gửi công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí, các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí không dừng tại các dự án BOT giao thông, nghiên cứu kỹ các điều kiện để hỗ trợ thực hiện như liên thông tài khoản ngân hàng, tài khoản giao thông, tổ chức dán thẻ... đảm bảo công khai, minh bạch để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến nay, tất cả các trạm thu phí do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đủ điều kiện triển khai đã được lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Để hệ thống thu phí điện tử không dừng đã lắp đặt phát huy hiệu quả, Bộ Giao thông Vận tải đã cùng các nhà cung cấp dịch vụ thu phí, nhà đầu tư BOT mở rộng nhiều điểm dán thẻ đầu cuối trên phạm vi toàn quốc, kết nối liên thông hệ thống thu phí không dừng đảm bảo chủ phương tiện chỉ cần dán 1 thẻ đầu cuối có thể đi qua tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc, phát triển nhiều hình thức nạp tiền vào tài khoản giao thông thông qua hệ thống ví điện tử, chuyển tiền điện tử, nạp tiền qua tin nhắn.... bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng.

Tuy nhiên, do đây là hình thức thu phí mới, công nghệ phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể gồm nhà cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư BOT, ngân hàng cung cấp tín dụng, chủ các phương tiện tham gia giao thông... nên bước đầu trong quá trình vận hành không tránh khỏi các tồn tại, hạn chế như phương tiện được dán cả 2 loại thẻ đầu cuối của 2 nhà cung dịch vụ, xe qua trạm phải trả tiền mặt trong khi tài khoản giao thông vẫn trừ tiền, vẫn còn phương tiện đi nhầm làn ảnh hưởng đến các phương tiện đã dán thẻ khi qua trạm thu phí, vẫn còn phương tiện chưa đủ điều kiện vẫn đi vào cửa dành riêng cho thu phí điện tử không dừng ...

Trong thời gian tới để tiếp tục phát triển hệ thống thu phí điện tử không dừng cũng như phát huy tối đa hiệu quả hệ thống, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân ủng hộ và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng.

Chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí khắc phục các tồn tại hạn chế trong quá trình vận hành hệ thống, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các điểm dịch vụ để dán thẻ cho các phương tiện, cải thiện các hình thức kết nối liên thông tài khoản ngân hàng và tài khoản giao thông để tạo sự thuận lợi cho người sử dụng, minh bạch tài chính và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương gương mẫu trong việc tổ chức dán thẻ và tham gia dịch vụ thu phí không dừng đối với tất cả các phương tiện do mình quản lý để tăng cường hiệu quả của hệ thống thu phí tự động không dừng.