09:38 16/07/2010

Bổ nhiệm lại hai phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Nguyễn Vũ

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm lại hai phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến (phải) và Phó thống đốc Đặng Thanh Bình.
Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến (phải) và Phó thống đốc Đặng Thanh Bình.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm lại hai phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 5 thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Hai vị phó thống đốc được bổ nhiệm lại là ông Đặng Thanh Bình và ông Nguyễn Đồng Tiến, trong đó ông Tiến được bổ nhiệm có thời hạn. 

Cả hai ông đều giữ chức phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ nhiều năm nay.

Thủ tướng cũng quyết định bổ nhiệm Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) gồm 5 người do ông Nguyễn Sỹ Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trước đây giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên. Ông Phạm Ngọc Minh, Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc và 3 ủy viên Hội đồng Quản trị gồm ông Lưu Văn Hạnh, ông Nguyễn Huy Tráng và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, được bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng.

Vietnam Airlines mới được chuyển đổi từ mô hình tổng công ty nhà nước sang công ty TNHH một thành viên, do chưa kịp cổ phần hóa trước 1/7.