10:47 18/11/2015

Bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự Ủy ban Dân tộc và tỉnh Thanh Hoá

Ngô Trang

Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự Uỷ ban Dân tộc và UBND tỉnh Thanh Hoá

Trong các nhân sự vừa được Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn có Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.<br>
Trong các nhân sự vừa được Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn có Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó, ông Đinh Quế Hải, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2010 - 2015, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng.

Đồng thời, phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Ngọc Hồi, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Bình Vũ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, và ông Nguyễn Xuân Dũng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, để nghỉ hưu theo chế độ.