17:45 29/07/2015

Hàng loạt lãnh đạo được tái bổ nhiệm

Thu An

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với một số lãnh đạo

Ông Nguyễn Đồng Tiến được bổ nhiệm lại vào chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ông Nguyễn Đồng Tiến được bổ nhiệm lại vào chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm lại, phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức danh với nhiều nhân sự của các bộ và UBND nhiều tỉnh.

Theo quyết định số 1174/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đồng Tiến giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng thời, tại Quyết định số 1175/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Hoàng Văn Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Xuyên (sinh ngày 10/2/1956) đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Văn Hổ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Đình Triết, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tỉnh Điện Biên và Hà Nam cũng có thay đổi nhân sự mới, theo quyết định của Thủ tướng.

Cụ thể, Thủ tướng đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên và ông Nguyễn Thành Phong, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Xuân Kôi và ông Hoàng Văn Nhân để nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lưu Trọng Lư, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên để nghỉ hưu theo chế độ và ông Trần Thanh Hà, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên để nhận nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Văn Thắng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam.