21:04 16/05/2018

Bộ Quốc phòng từ chối giao sân bay Khâm Đức cho Quảng Nam

Hà Minh

Bộ Quốc phòng chỉ "hứa" sẽ bàn giao phần diện tích bị lấn chiếm cho địa phương quản lý, sử dụng

Một góc sân bay Khâm Đức
Một góc sân bay Khâm Đức

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội đề nghị bàn giao đất của sân bay Khâm Đức về địa phương, Bộ Quốc phòng chỉ "hứa" sẽ bàn giao phần diện tích bị lấn chiếm cho địa phương quản lý, sử dụng.

Cụ thể, cử tri tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét lập thủ tục bàn giao 35 ha đất của sân bay Khâm Đức trên địa bàn huyện Phước Sơn của tỉnh này cho địa phương để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng nêu, Sân bay Khâm Đức có diện tích khoảng 346.381 m2, đã được phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng do Quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu 5 tại quyết định của Thủ tướng từ năm 1997 và nghị quyết năm 2014 của Chính phủ.

Đầu năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã từng đề nghị Bộ Quốc phòng chuyển giao đất quốc phòng sân bay Khâm Đức cho địa phương quản lý để phát triển kinh tế - xã hội. Khi đó, Bộ Quốc phòng trả lời, việc chuyển giao đất quốc phòng sân bay Khâm Đức cho địa phương sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng của các đơn vị quân đội.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng giao Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân chủ trì, cùng Bộ tư lệnh Quân khu 5 và cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với địa phương lập quy hoạch sử dụng sân bay trên đáp ứng yêu cầu sử dụng là bãi hạ cánh cho trực thăng, làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, còn diện tích bị lấn chiếm sẽ giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Sau khi lập quy hoạch xong, báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Thời gian qua Quân chủng Phòng không - Không quân và Quân khu 5 đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam tiến hành khảo sát, đo đạc hiện trạng để lập quy hoạch sử dụng sân bay (hiện nay cơ quan chức năng của địa phương chưa hoàn thành việc đo đạc hiện trạng). 

Sau khi các quan chức năng của địa phương hoàn thành việc đo đạc hiện trạng sân bay, Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng sân bay Khâm Đức, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo đơn vị bàn giao phần diện tích bị lấn chiếm cho địa phương quản lý, sử dụng.

Theo văn bản thì hiện có 13 hộ dân lấn chiếm làm nhà ở và sản xuất nông nghiệp, diện tích khoảng 17.100 m2.