11:14 12/12/2017

Bổ sung 553 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia

Nguyên Vũ

Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia 58.885 tấn gạo, tương ứng khoảng 553 tỷ đồng

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 19.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 19.

Tiếp tục phiên họp thứ 19, sáng 12/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, từ ngày 1/4/2016 đến 30/6/2017, để cứu trợ cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ Tết Nguyên đán, cứu đói thời kỳ giáp hạt và viện trợ quốc tế Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia 58.885 tấn gạo, tương ứng khoảng 553 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã xuất cấp xong số gạo này. 

Do đó, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán số tiền trên từ nguồn tự phòng ngân sách Trung ương để Bộ này mua bù số gạo đã xuất cấp.

Thẩm tra nội dung nói trên, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng: trước diễn biến bất thường của thiên tai ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, việc đảm bảo lượng gạo hỗ trợ cứu đói cho người dân là nhiệm vụ bức thiết, được ưu tiên đặt lên hàng đầu, bảo đảm thực hiện quy định tại khoản 1 điều 7 của Luật Dự trữ quốc gia: "hàng dự trữ quốc gia phải được quản lý chặt chẽ, an toàn, bí mật theo quy định của pháp luật; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu của dự trữ quốc gia".

Đồng thời, để bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dự trữ quốc gia và đúng với quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia, Ủy ban thẩm tra cũng cho rằng, việc bổ sung dự toán 553 tỷ đồng để mua bù số gạo đã xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ như đề nghị của Chính phủ là cần thiết.

Về thẩm quyền, báo cáo thẩm tra nêu rõ, theo quy định tại khoản 2 điều 12 của Luật Dự trữ quốc gia thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn "quyết định mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm". Còn khoản 1 điều 13 quy định Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn "trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm". 

Vì vậy, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia là đúng thẩm quyền, cơ quan thẩm tra khẳng định.

Liên quan đến nguồn vốn, báo cáo thẩm tra nêu, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước sử dụng để chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán.

Việc sử dụng dự phòng ngân sách trung ương là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể cho những  nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toán. Do đó, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc trích 553 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017 để bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Với 100% ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia theo tờ trình của Chính phủ.

Theo chương trình làm việc thì trong buổi sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Tuy nhiên, do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường vắng mặt, Thường vụ đã chỉ cho ý kiến về nội dung thứ nhất.