14:30 23/09/2010

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang được bổ sung làm Ủy viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang được bổ sung làm Ủy viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin.
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ sung Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang làm Ủy viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1470/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp xử lý để sớm ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh của Vinashin. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện việc thông tin, tuyên truyền khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình và các chủ trương, biện pháp xử lý đối với Tập đoàn.

Ban chỉ đạo có 2 Tổ công tác, trong đó Tổ công tác số 1 có nhiệm vụ tái cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển, định hướng đầu tư và sản xuất, kinh doanh của Vinashin. Tổ công tác số 2 đảm trách công tác tái cơ cấu tài chính bảo đảm nguồn trả nợ, vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Chí Kiên (Chinhphu.vn)