11:33 04/06/2013

Bộ Tài chính sắp nhận hơn 700 tỷ đồng cổ tức từ BVH

Hà Anh

BVH sẽ trả cổ tức năm tài chính 2012 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  để thanh toán cổ tức bằng tiền của  Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE).

Theo đó, BVH sẽ trả cổ tức năm tài chính 2012 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/6/2013. Thời gian thực hiện là ngày 17/7/2013.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2013, hiện vốn điều lệ của BVH đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tương ứng 680.471.434 cổ phần. Như vậy, BVH sẽ phải chi hơn 1.020 tỷ đồng trả cổ tức năm 2012.

Hiện, Bộ Tài chính đang nắm giữ 482.509.800 cổ phần, chiếm 70,91% vốn BHV, Sumitomo Life nắm giữ 122.509.091 cổ phần, chiếm 18%; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,26% và các cổ đông khác nắm giữ 7,83% tại BVH.

Như vậy, trong đợt nhận cổ tức này, Bộ Tài chính sẽ thu về 700 tỷ đồng tiền cổ tức từ BVH, Sumitomo Life nhận khoảng 184 tỷ đồng...

Được biết, doanh thu hợp nhất quý 1/2013 của BVH đạt 3.876 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 420 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/3/2013, Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 12.394 tỷ đồng.

Năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.411 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2012; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.160 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.103 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với năm 2012. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ công ty mẹ đạt 16,2%; cổ tức 15%.