23:40 21/09/2011

Bộ Tài chính vào cuộc kiểm tra giá vốn xăng dầu

Nhật Nam

Bộ Tài chính quyết định lập ba tổ kiểm tra giá nhập khẩu xăng dầu để có thêm cơ sở hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý

Các tổ chuyên trách sẽ rà soát kết quả sản xuất kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo kế toán gần nhất - Ảnh: Reuters.
Các tổ chuyên trách sẽ rà soát kết quả sản xuất kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo kế toán gần nhất - Ảnh: Reuters.
Bộ Tài chính quyết định lập ba tổ kiểm tra giá nhập khẩu xăng dầu để có thêm cơ sở hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý, điều hành mặt hàng này.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã ký quyết định thành lập ba tổ kiểm tra giá nhập khẩu xăng dầu tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam và tại các doanh nghiêp xăng dầu đầu mối (gồm Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Tp.HCM và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp).

Bộ Tài chính cho biết, các tổ kiểm tra sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để xác định giá vốn các mặt hàng xăng dầu tồn kho tính đến ngày 26/8/2011, giá nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/1/2011 đến hết ngày 15/9/2011; rà soát các khoản chi phí thực tế liên quan đến kinh doanh của các doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh xăng, dầu.

Đồng thời, các tổ này cũng sẽ rà soát kết quả sản xuất kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo kế toán gần nhất với thời điểm kiểm tra; kiểm tra việc chấp hành các quy định về trích và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính đến hết ngày 15/9/2011.