16:55 03/10/2013

Bộ trưởng Đinh La Thăng tự đánh giá công tác cán bộ

Anh Minh

Ông Thăng đánh giá công tác cán bộ tại Bộ Giao thông Vận tải đã có "chuyển biến bước đầu quan trọng"

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng.
Dưới nhan đề "Chuyển biến bước đầu ở Bộ Giao thông Vận tải", Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã có những nhận định, đánh giá đáng chú ý về công tác cán bộ tại bộ này.

Bài viết của ông Thăng được đăng tải chính thức trên cổng thông tin điện tử của Bộ, và thể coi đó như một thông điệp của Bộ trưởng sau hơn hai năm ngồi "ghế nóng".

Theo Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải đã "chỉ rõ những yếu kém, hạn chế, đề ra kế hoạch khắc phục gắn với trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp". Nhờ đó, "kết quả là đã tạo những chuyển biến bước đầu quan trọng".

Bộ trưởng cho hay, qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, bên cạnh việc đánh giá ưu điểm, Ban Cán sự đảng đã phân tích chỉ rõ yếu kém làm cản trở sự phát triển của ngành.

Cụ thể, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, quan liêu, tư lợi, làm việc cầm chừng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, từ đó dẫn đến tình trạng xây dựng và ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành còn chậm, tính khả thi chưa cao; vẫn để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, chưa hiệu quả, một số công trình xây dựng chậm tiến độ, kém chất lượng; nhiều doanh nghiệp nhà nước vay nợ lớn, hoạt động kém hiệu quả, chậm được sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa...

Nhận thức rõ đó là những vấn đề cấp bách, sau khi tiến hành kiểm điểm, Ban Cán sự đảng đã đề ra kế hoạch cụ thể để khắc phục.

Về những ví dụ cụ thể, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhắc tới việc đã phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các tập thể, cá nhân liên quan, triển khai thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với các sai phạm tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Trong khi đó, để khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, Bộ đã cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ hàng chục công trình, chỉ tập trung đầu tư các công trình cấp bách, thiết yếu, có khả năng sớm đưa vào khai thác phát huy hiệu quả; đồng thời điều chỉnh lại quy mô, tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư các công trình giao thông phù hợp điều kiện vốn và nhu cầu thực tiễn.

Ðến nay Bộ cắt giảm khoảng 19 nghìn tỷ đồng tổng mức đầu tư tại một số dự án, công trình như đường cao tốc Bến Lức - Long Thành giảm 8.464 tỷ đồng, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng giảm 3.300 tỷ đồng, cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi giảm 3.000 tỷ đồng, tiểu dự án 2 mở rộng nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Dốc Xây - Thanh Hóa giảm 328 tỷ đồng...

Bộ trưởng cũng cho hay lãnh đạo Bộ và các đơn vị đã thường xuyên kiểm tra các dự án, làm việc với các địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu trong nước và các đối tác nước ngoài để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Nhờ đó, không còn tình trạng công trình chậm tiến độ, nhiều công trình đã vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả cao khi đưa vào sử dụng.

Ðể giải quyết tình trạng vay nợ lớn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp như: xem xét tăng vốn điều lệ của một số tổng công ty, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, kiên quyết giữ đúng tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp theo kế hoạch, phương án đã phê duyệt.

Ðến nay, các doanh nghiệp thuộc Bộ đã giảm được tình trạng vay nợ lớn, bước đầu lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, số nợ phải trả trên vốn điều lệ đã giảm bình quân 50% so với cuối năm 2011...

"Dù đã tạo chuyển biến tích cực, nhưng đây mới là kết quả bước đầu, một số khuyết điểm vẫn chưa được khắc phục triệt để. Việc tự soi, tự sửa sẽ tiếp tục được Ban Cán sự đảng, các cấp ủy đảng và từng cán bộ, đảng viên của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện nghiêm túc, thường xuyên; không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu để ngành giao thông vận tải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Bộ trưởng viết.