11:11 06/03/2021

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh

Nhật Dương

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám chữa bệnh, kể cả các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu cho đến khi Bộ Y tế ban hành khung giá mới

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên quan đến thông tin điều chỉnh giá một số dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai áp dụng từ ngày 1/4/2021, Bộ Y tế ngày 6/3 đã có phản hồi chính thức về vấn đề này, yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh trong năm 2021.

Bộ Y tế cho biết, Bộ này nhận được công văn 454 ngày 3/3 của Bệnh viện Bạch Mai về việc báo cáo và công khai giá dịch vụ y tế, trong đó công khai quyết định 703 ngày 2/3 của giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về việc ban hành tạm thời giá "khám bệnh theo yêu cầu" tại Bệnh viện Bạch Mai (4 mức giá) và quyết định 704 về việc ban hành tạm thời giá "giường dịch vụ" tại Bệnh viện Bạch Mai (4 mức giá).

Về việc này, Bộ Y tế thông tin Văn phòng chính phủ trước đó đã có công văn số 655 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá năm 2021.

Trong đó, đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung vào hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phân tích giá cả, cung cầu thị trường và nâng cao chất lượng xây dựng các kịch bản điều hành giá theo tháng/quý/năm để có phương án điều hành giá cả phù hợp từng giai đoạn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Trong đó, chú trọng việc đánh giá, tính toán, xây dựng kịch bản điều hành giá đối với các mặt hàng do Nhà nước quản lý. Trường hợp xem xét điều chỉnh trong năm 2021 cần chủ động tính toán, đánh giá liều lượng và mức độ điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 19 của Luật Giá năm 2012 thì giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước là dịch vụ do Nhà nước quản lý (bao gồm giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 33 của Chính phủ về thí điểm tự chủ 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế thì "giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành".

Giá dịch vụ y tế theo yêu cầu: Bộ Y tế ban hành khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tính đủ các yếu tố chi phí hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, có tích lũy trên cơ sở tham khảo giá của các bệnh viện tư nhân và các bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Bệnh viện được quyết định giá dịch vụ y tế đối với dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế ban hành và thực hiện kê khai, niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá. Như vậy, giá khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế của Nhà nước phải áp dụng theo giá, khung giá do Bộ Y tế ban hành.

Bộ Y tế cho biết, do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, tác động không nhỏ đến đời sống của người dân nên Bộ này chưa ban hành thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở y tế công lập.

Do đó, chưa báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến về việc điều chỉnh giá dịch vụ trong năm 2021 (kể cả giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện, kể cả các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu cho đến khi Bộ Y tế ban hành khung giá khám chữa bệnh, bao gồm giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Trước đó, Hội đồng Quản lý của Bệnh viện Bạch Mai đã thông qua Nghị quyết về giá một số dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai áp dụng từ ngày 1/4/2021.

Theo đó, giá khám bệnh theo yêu cầu với Giáo sư là 550.000 đồng, Phó Giáo sư 450.000 đồng, Tiến sĩ, BSCKII 350.000 đồng và khám Thạc sĩ, BSCKI 250.000 đồng

Giá giường bệnh theo yêu cầu (đã bao gồm chi phí của gói chăm sóc toàn diện), trong đó, giường chăm sóc toàn diện - loại 1 (1 người/phòng) là 2,3 triệu đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện - loại 2 (2 người/phòng) 1,8 triệu đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện - loại 3 (3-4 người/phòng) 1,39 triệu đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện - loại 2.1 (phòng 2 người/1 người bệnh đề nghị sử dụng hết cả phòng) là 3,3 triệu đồng/người/ngày.

Đối với người có bảo hiểm y tế sử dụng các dịch vụ trên phải tự thanh toán phần chênh lệch theo yêu cầu và giá dịch vụ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả.