11:37 31/12/2020

Từ 1/1/2021, chính thức thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế cả nước

Nhật Dương

Người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nội dung này được Bộ Y tế cho biết trong thông báo khẩn hướng dẫn về việc thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Bộ Y tế cho biết, căn cứ điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung, từ ngày 1/1/2021, người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế như đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Theo đó, mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh được chỉ định vào viện điều trị nội trú trước ngày 1/1/2021 và ra viện từ ngày 1/1/2021 thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Cụ thể, mức hưởng bảo hiểm y tế là 60% chi phí điều trị nội trú tính từ ngày được chỉ định vào điều trị nội trú đến hết ngày 31/12/2020 trong phạm vi cả nước. Mức hưởng bảo hiểm y tế là 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2021 trong phạm vi cả nước.

Trước đó, theo quy định hiện hành, những trường hợp đi khám chữa bệnh trái tuyến chỉ được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương và 60% chi phí điều trị nội trú đối với tuyến tỉnh.

Các bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện cập nhật mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phần mềm quản lý bệnh viện (phần mềm HIS) từ ngày 1/1/2021.

Bộ Y tế cũng lưu ý, các bệnh viện không thực hiện tách bảng kê chi phí khám chữa bệnh hoặc tách đợt điều trị nội trú.