08:59 27/09/2007

Các nước đang phát triển muốn trợ giá cho ngành đánh bắt cá

N.Hạnh

Brazil và Argentina vừa đề xuất lên WTO, cho phép các nước đang phát triển được trợ giá có điều kiện cho ngành công nghiệp đánh bắt cá

Các biện pháp trợ giá này chỉ được áp dụng đối với hoạt động khai thác các loài cá không có nguy cơ tuyệt chủng và ở những vùng nước được quyền khai thác...
Các biện pháp trợ giá này chỉ được áp dụng đối với hoạt động khai thác các loài cá không có nguy cơ tuyệt chủng và ở những vùng nước được quyền khai thác...
Brazil và Argentina vừa đề xuất lên WTO, cho phép các nước đang phát triển được trợ giá có điều kiện cho ngành công nghiệp đánh bắt cá.

Đề xuất mới chấp nhận lệnh cấm chung đối với việc trợ giá cho ngành công nghiệp đánh bắt cá nhằm bảo tồn nguồn cá đại dương và đảm bảo các quy định của WTO về hạn chế trợ giá, nhưng cho phép các nước đang phát triển trợ giá cho việc đóng mới hoặc sửa chữa các tàu đánh cá, hỗ trợ các đội về nhiên liệu hoặc nguyên liệu bảo quản, hỗ trợ kinh tế cho ngư dân và gia đình họ.

Tuy nhiên, các biện pháp trợ giá này chỉ được áp dụng đối với hoạt động khai thác các loài cá không có nguy cơ tuyệt chủng và ở những vùng nước được quyền khai thác...

Đề xuất trên, nằm trong khuôn khổ vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu của WTO, đã giành được sự ủng hộ của một số nước đang phát triển khác, như Trung Quốc, Ấn Độ và sự hưởng ứng thận trọng từ Mỹ, Australia.