08:40 17/07/2007

Các nước nghèo nhất không hưởng lợi từ toàn cầu hóa

Nguyên Hạnh

Có nhiều yếu tố cản trở các nước nghèo nhất được hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hóa

Các nước LDC chưa thể đạt được các mục tiêu phát triển quốc tế vào năm 2010.
Các nước LDC chưa thể đạt được các mục tiêu phát triển quốc tế vào năm 2010.

Nghịch lý của quá trình toàn cầu hoá hiện nay là một số nước giàu ngày càng thịnh vượng theo tiến trình này, trong khi tình hình lại diễn ra ngược lại ở các nước nghèo.

Trên đây là nhận định của Giám đốc Văn phòng phụ trách các nước đang phát triển Liên hiệp quốc.

Đại diện các nước kém phát triển nhất thế giới (LDC) và các chuyên gia Liên hợp quốc trong cuộc hội thảo quốc tế diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vừa qua cũng nhận định rằng các quốc gia nghèo nhất đã không được hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hóa.

Mặc dù trong 30 năm qua, toàn cầu hóa đã mở rộng thương mại, gia tăng sản lượng kinh tế và tạo ra sự giàu có chưa từng có trên quy mô toàn cầu, nhưng các nước LDC đã không được hưởng những điều này.

Các tài liệu của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) đã liệt kê một số nhân tố trong nước như tình trạng thất học, thiếu cơ sở hạ tầng, sa mạc hóa và bùng nổ đô thị hóa đã ngăn cản LDC được hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hóa.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hiệp quốc dự đoán các nước LDC chưa thể đạt được các mục tiêu phát triển quốc tế vào năm 2010.