10:17 14/08/2008

Campuchia tăng xuất khẩu vào EU

Thu Trà

Campuchia lên kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu gạo, đường và chuối tươi vào thị trường châu Âu

Theo Bộ Thương mại Campuchia, nước này đang khẩn trương chuẩn bị các hoạt động nhằm xuất khẩu 3 mặt hàng nông sản sang thị trường châu Âu.

Nỗ lực nói trên được tiến hành sau khi có thông tin EU đang dự  kiến sửa đổi hệ thống thuế quan ưu đãi dành cho hàng nhập khẩu của các nước đang phát triển vào thị trường khối này.

Bộ Thương mại Campuchia đang tiến hành nghiên cứu các văn bản tài liệu mới của EU trong việc mở rộng thị trường và ưu đãi miễn thuế quan cho 3 mặt hàng là gạo, đường và chuối tươi, để lên kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu 3 mặt hàng trên vào thị trường châu Âu từ năm 2008.

Theo Bộ trên, tính đến năm 2008, Campuchia đã được 33 nước trên thế giới dành cho ưu đãi thương mại, tạo cho xuất khẩu Campuchia một thị trường rộng lớn, đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Canada, Nhật Bản và châu Âu đều đặn tăng hàng năm.