08:31 07/04/2017

Cận cảnh lần đầu gặp gỡ Donald Trump - Tập Cận Bình

Bình Minh

Ba vấn đề gai góc trong quan hệ Trung-Mỹ được dự báo sẽ là các chủ đề thảo luận chính