18:20 05/03/2013

Cần gần 142 nghìn tỷ đồng cho vùng than Quảng Ninh đến 2020

Thủy Diệu

Bộ Công Thương góp ý cho quy hoạch phát triển vùng than Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả đến năm 2020

Hiện tổng tài nguyên trữ lượng cả ba vùng là khoảng 8,6 tỉ tấn (trong đó vùng Uông Bí trên 5 tỷ tấn; Hạ Long trên 1,2 tỷ tấn, Cẩm Phả trên 2,2 tỷ tấn). Trữ lượng than huy động vào quy hoạch đến năm 2020 là hơn 1,1 tỷ tấn. <br>
Hiện tổng tài nguyên trữ lượng cả ba vùng là khoảng 8,6 tỉ tấn (trong đó vùng Uông Bí trên 5 tỷ tấn; Hạ Long trên 1,2 tỷ tấn, Cẩm Phả trên 2,2 tỷ tấn). Trữ lượng than huy động vào quy hoạch đến năm 2020 là hơn 1,1 tỷ tấn. <br>
Sáng 5/3, tại Quảng Ninh, Bộ Công Thương đã góp ý cho quy hoạch phát triển vùng than Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả đến năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Cụ thể, theo chỉ  đạo của Bộ Công Thương và TKV, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp thuộc TKV đã lập xong quy hoạch phát triển than các vùng Uông Bí, Hòn Gai và Cẩm Phả đến năm 2020.

13 nội dung quy hoạch đã được Bộ Công Thương duyệt gồm: tài nguyên - trữ lượng; thăm dò; khai thác; quy hoạch các nhà máy sàng tuyển; quy hoạch đổ thải, quy hoạch cung cấp điện; cấp nước; quy hoạch vận tải ngoài; quy hoạch cảng tiêu thụ, quy hoạch mặt bằng; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch đóng cửa mỏ; quy hoạch vốn đầu tư.

Đáng chú ý, theo quy hoạch này, tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện quy hoạch 3 vùng than trên đến 2020 là hơn 141.898 tỷ đồng.

Hiện tổng tài nguyên trữ lượng cả ba vùng là khoảng 8,6 tỉ tấn (trong đó vùng Uông Bí trên 5 tỷ tấn; Hạ Long trên 1,2 tỷ tấn, Cẩm Phả trên 2,2 tỷ tấn). Trữ lượng than huy động vào quy hoạch đến năm 2020 là hơn 1,1 tỷ tấn.