15:11 24/05/2019

Cần giữ hình thức kỷ luật "giáng chức"

Nguyễn Lê

Chiều 24/5, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và viên chức

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật.
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật.

Chính phủ muốn bỏ hình thức kỷ luật "giáng chức" nhưng Uỷ ban Pháp luật cho rằng cần giữ quy định này bởi tính răn đe cao.

Chiều 24/5, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và viên chức.

Một trong những sửa đổi đáng chú ý là sửa đổi điều 79 của Luật Cán bộ công chức về các hình thức kỷ luật để tương ứng với các hình thức kỷ luật của Đảng, bỏ hình thức kỷ luật giáng chức để bảo đảm xử lý kỷ luật nghiêm đối với người giữ chức vụ có hành vi vi phạm, đồng thời cũng phù hợp với quan điểm xây dựng vị trí việc làm, bổ sung quy định hình thức kỷ luật hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giải thích, không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức bởi vì việc quy định đồng thời 2 hình thức kỷ luật "giáng chức" và "cách chức" áp dụng đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý dễ dẫn đến tình trạng nể nang, chỉ áp dụng hình thức "giáng chức" thay vì phải áp dụng hình thức "cách chức". 

Hơn nữa, quy định về hình thức kỷ luật giáng chức là không phù hợp với việc bố trí công chức theo vị trí việc làm. Bởi vì, hình thức "giáng chức" thực chất là bổ nhiệm vào chức vụ thấp hơn, trong khi đó tại vị trí được bổ nhiệm đã xác định đủ số lượng lãnh đạo, quản lý. 

Vì vậy, để bảo đảm tính nghiêm minh, sự nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm của đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng lợi dụng quy định để xử lý kỷ luật ở mức độ nhẹ hơn thì không nên tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức

Chính phủ cũng "dự phòng" phương án giữ lại hình thức kỷ luật giáng chức và nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật (cơ quan thẩm tra dự án luật) tán thành phương án tiếp tục giữ quy định về hình thức kỷ luật "giáng chức", vì cho rằng về mặt pháp lý quy định hình thức xử lý kỷ luật "giáng chức" đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cần thiết, mang tính răn đe cao và thực tế thời gian qua căn cứ vào quy định này của Luật Cán bộ, công chức hình thức kỷ luật "giáng chức" cũng đã được áp dụng.

Lần sửa đổi này cũng bổ sung quy định tại điều 80 của Luật Cán bộ công chức và điều 53 của Luật Viên chức về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật theo hướng kéo dài thời hiệu, thời hạn để giải quyết vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn và để đáp ứng yêu cầu đồng bộ với quy định của Đảng.

Theo tờ trình, Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức hiện hành quy định thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng kể từ thời điểm có hành vi vi phạm đến khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật. Quy định thời hiệu như vậy là quá ngắn, không bảo đảm tính nghiêm khắc đối với việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm. Có trường hợp đã bị xử lý kỷ luật về Đảng (hoặc đã bị xử lý hình sự nhưng cho hưởng án treo) nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của luật thì đã hết thời hiệu.

Quy định này, theo Chính phủ, cũng chưa thống nhất với quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng theo Quyết định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương. 

Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua, một số trường hợp cán bộ, công chức đã nghỉ hưu nhưng có hành vi vi phạm trong quá trình công tác đã bị xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền. Vì vậy để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ thì cũng cần sửa đổi, bổ sung các quy định tương ứng trong luật.

Báo cáo thẩm tra cho biết, trong dự thảo luật thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức được sửa đổi theo hướng quy định thành các loại thời hiệu khác nhau cho các trường hợp vi phạm khác nhau (thời hiệu xử lý kỷ luật có thể 2 năm, 5 năm, 10 năm) tùy theo tính chất từng nhóm hành vi vi phạm.

Tán thành sự cần thiết kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức thành các loại thời hiệu khác nhau tùy theo tính chất từng nhóm hành vi vi phạm, tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý đây là nội dung quan trọng cần phải được cân nhắc, đánh giá kỹ, có quy định hợp lý để vừa nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức khi còn đương nhiệm, xử lý nghiêm những người có sai phạm nhưng cũng đề cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức trong việc phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm, tránh tình trạng kéo dài, chậm trễ trong việc xử lý; bảo đảm tính đồng bộ, cân đối trong tương quan với các luật khác về thời hiệu xử lý vi phạm.

Uỷ ban thẩm tra đề nghị Chính phủ đánh giá, bổ sung, làm rõ cơ sở việc đề xuất từng loại thời hiệu xử lý kỷ luật 2 năm, 5 năm, 10 năm.