15:34 09/04/2018

Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trên thiết bị của Cisco tại Việt Nam

Thủy Diệu

Cục An toàn thông tin vừa phát đi cảnh báo điểm yếu an toàn thông tin nghiêm trọng trên các thiết bị router/switch của Cisco tại Việt Nam

Thiết bị Cisco bị lỗ hổng nghiêm trọng đều là những thiết bị sử dụng trong môi trường mạng lớn và các hệ thống lõi.
Thiết bị Cisco bị lỗ hổng nghiêm trọng đều là những thiết bị sử dụng trong môi trường mạng lớn và các hệ thống lõi.

Chiều 9/4, Cục Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát đi cảnh báo điểm yếu an toàn thông tin nghiêm trọng trên các thiết bị router/switch của Cisco.

Cục này cho biết, tháng trước Cục đã cảnh báo về nhóm 40 điểm yếu an toàn thông tin (lỗ hổng) trên nhiều thiết bị của Cisco trong đó có lỗ hổng với mã lỗi quốc tế CVE-2018-0171 tồn tại trong chức năng Smart Install của hệ điều hành Cisco IOS, đây là một chức năng sử dụng để quản lý cài đặt, triển khai thiết bị và thường được bật mặc định.

Đối tượng tấn công khai thác lỗ hổng bằng cách gửi một thông điệp giả mạo Smart Instal đến cổng TCP 4786 của thiết bị. Việc khai thác thành công cho phép đối tượng tấn công khởi động một tiến trình để nạp lại thiết bị, thực thi mã lệnh từ xa hoặc thực hiện một vòng lặp vô hạn trên thiết bị dẫn đến tình trạng từ chối dịch vụ.

Ngày 28/3/2018, Cisco đã xác nhận thông tin về lỗ hổng này trên các thiết bị router/switch của mình. Các chuyên gia an toàn thông tin của Cisco cho biết, đối tượng tấn công đã lợi dụng lỗ hổng CVE-2018-0171 để thực hiện nhiều cuộc tấn công mạng trên thế giới.

Cục An toàn thông tin cho biết, tại Việt Nam, qua công tác giám sát, theo dõi, thu thập thông tin và phân tích kỹ thuật ban đầu, Cục nhận thấy có hơn 1000 thiết bị bị ảnh hưởng và Việt Nam là một trong những nước có dải IP bị dò quét lỗ hổng này nhiều nhất. Đặc biệt các thiết bị này đều là những thiết bị sử dụng trong môi trường mạng lớn và các hệ thống lõi.

Nhằm bảo đảm an toàn thông tin và phòng tránh nguy cơ bị tấn công mạng, Cục An toàn thông tin khuyến nghị quản trị viên tại các cơ quan, tổ chức: kiểm tra, rà soát các thiết bị mạng có thể bị ảnh hưởng theo hướng dẫn đặc biệt các thiết bị trong danh sách và khắc phục lỗ hổng theo hướng dẫn.

Trong trường hợp cần thiết, xin vui lòng liên hệ Cục An toàn thông tin, số điện thoại: 024.3943.6684, thư điện tử ais@mic.gov.vn.