08:52 15/08/2007

Cảnh báo nguy cơ thất nghiệp tại châu Á

N.Hạnh

Từ nay đến năm 2015, lực lượng lao động ở châu Á sẽ tăng thêm 200 triệu người

Người lao động thất nghiệp ở Trung Quốc.
Người lao động thất nghiệp ở Trung Quốc.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra cảnh báo trong báo cáo nhan đề: “Tầm nhìn cho thập kỷ việc làm phù hợp với châu Á: Tăng trưởng bền vững và việc làm tới năm 2015”.

Theo bản báo cáo công bố ngày 13/8 tại Diễn đàn Việc làm châu Á của ILO ở Bắc Kinh này, từ nay đến năm 2015, lực lượng lao động ở châu Á sẽ tăng thêm 200 triệu người và đây là một thách thức lớn đối với các nền kinh tế trong khu vực vì phải tìm việc làm cho số lao động này.

Theo ILO, lực lượng lao động của châu Á hiện có khoảng 1,8 tỉ người, trong đó chủ yếu là lao động nghèo. Năm 2006 khu vực này có khoảng 900 triệu người làm việc với thu nhập khoảng 2 USD/ngày và hơn 300 triệu người có thu nhập 1 USD/ngày.

Theo báo cáo, khu vực dịch vụ sẽ là nguồn chính tạo ra các việc làm mới và vào năm 2015 sẽ trở thành khu vực tuyển dụng lao động lớn nhất, chiếm khoảng 40,7% số việc làm ở châu Á.