14:04 08/08/2013

Cấp mã giao dịch chứng khoán cho 32 tổ chức ngoại

Hà Anh

Tính đến ngày 31/7/2013, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 16.440 nhà đầu tư nước ngoài

VSD công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2013.
VSD công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2013.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2013.

Theo đó, tính riêng trong tháng 7/2013, đã có thêm 69 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 32 tổ chức và 37 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Tính đến ngày 31/7/2013, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 16.440 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.134 nhà đầu tư tổ chức và 14.306 nhà đầu tư cá nhân.