09:29 21/03/2007

Cấp tự do miễn phí tên miền tiếng Việt

Tùy Phong

Từ 20/3, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho phép các chủ sở hữu tên miền .vn được đăng ký miễn phí 1 tên miền tiếng Việt

Các chủ thể có nhu cầu sử dụng tên miền tiếng Việt cần nhập yêu cầu đăng ký tại địa chỉ http://tenmientiengviet.vnnic.vn.
Các chủ thể có nhu cầu sử dụng tên miền tiếng Việt cần nhập yêu cầu đăng ký tại địa chỉ http://tenmientiengviet.vnnic.vn.
Từ 20/3, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho phép các chủ sở hữu tên miền .vn được đăng ký miễn phí 1 tên miền tiếng Việt.

Tên miền tiếng Việt là các tên miền cấp 2 dưới .vn viết theo tiếng Việt.

Theo VNNIC, các chủ thể có nhu cầu sử dụng tên miền tiếng Việt cần nhập yêu cầu đăng ký qua mạng Internet tại địa chỉ http://tenmientiengviet.vnnic.vn để được xét cấp theo nguyên tắc đăng ký trước xét cấp trước.

Trước giai đoạn cấp tự do này, VNNIC đã có giai đoạn ưu tiên đăng ký cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tượng được bảo hộ bản quyền, sở hữu công nghiệp, các chủ thể đã có tên miền dưới .vn.

Kết thúc giai đoạn ưu tiên trên, đã có gần 1.500 tên miền tiếng Việt .vn được cấp phát trên tổng số 1.700 tên miền tiếng Việt .vn đăng ký khai thác sử dụng.

Theo VNNIC, Việc sử dụng tên miền tiếng Việt sẽ tránh được tình trạng mập mờ và giúp tên miền được đặt rõ nghĩa hơn. Bên cạnh đó, không gian tên miền cũng được mở rộng hơn và người sử dụng Internet sẽ thuận tiện trong việc truy cập và khai thác thông tin trên Internet.

Tên miền tiếng Việt nằm trong hệ thống tên miền quốc tế IDN đã được các trình duyệt IE7, Firefox, Netscape 6,... hỗ trợ và có giá trị sử dụng như các tên miền truyền thống.