19:09 10/03/2021

CEE huỷ niêm yết tự nguyên trên HOSE để niêm yết trên UpCoM

Hà Anh

CEE cũng thống nhất đưa 100% số cổ phiếu trên đăng ký giao dịch tại sàn giao dịch Upcom sau khi hoàn tất thủ tục hủy niêm yết

Dự án Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận.
Dự án Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận.

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (mã CEE-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phếu tại sàn HOSE.

Cụ thể: Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua việc triển khai hồ sơ huỷ niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Đồng thời, giao Giám đốc, Kế toán trưởng thực hiện các công việc liên quan tới việc hủy niêm yết tự nguyện, lựa chọn ngày hủy niêm yết.

Bên cạnh đó, CEE cũng thống nhất đưa 100% số cổ phiếu trên đăng ký giao dịch tại sàn giao dịch Upcom sau khi hoàn tất thủ tục hủy niêm yết.

Mới đây, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (mã CII) thông báo về việc tăng tỉ lệ sở hữu của CII tại CEE và thực hiện hủy niêm yết. Theo đó, CII đã có thông báo về việc mua 3.540.300 cổ phần nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty lên 80%, tính trên tổng số 39,5 cổ phần đang lưu hành. Do đó, CII đã hoàn tất việc tăng tỷ lệ sở hữu tại CEE lên 72,95% (28.813.402 cổ phiếu).

CEE hiện có vốn điều lệ 415 tỷ đồng, tương ứng 41,5 triệu cổ phiếu đăng ký niêm yết trên HOSE vào ngày 15/5/2017 với giá tham chiếu 22.300 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo hợp nhất quý 4/2020, công ty báo lãi 2,4 tỷ - cùng kỳ lỗ 15,7 tỷ và luỹ kế cả năm lãi 36,34 tỷ - cùng kỳ lỗ 63,76 tỷ đồng.

Cũng tính đến 31/12/2020, công ty có 39,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành và cổ phiếu quỹ có giá trị hơn 39,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ gần 21 tỷ hồi đầu năm lên 57,96 tỷ đồng.

Vào tháng 4/2020, cổ phiếu này bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -63,76 tỷ đồng nguyên nhân là do, trong năm 2019, công ty thoái vốn tại công ty con là CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia và Công ty TNHH MTV Xây dựng Dân dụng CII E&C khiến BCTC hợp nhất ghi nhận chi phí bất thường theo hướng dẫn của Bộ Tài chính dẫn đến việc ghi nhận giá trị thuần tại thời điểm thanh lý. Tuy nhiên, tại BCTC riêng, việc chuyển nhượng hai công ty trên mang lại lợi nhuận khoảng 28 tỷ cho công ty.

Ngoài ra, hoạt động thi công của công ty chịu ảnh hưởng từ dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do chủ đầu tư không thu xếp được tài chính, công ty thi công cầm chừng dẫn đến sản lượng thi công năm 2019 không đạt như mong muốn.

Tuy nhiên, vào ngày 7/9/2020, cổ phiếu này được HOSE đưa ra khỏi diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 0,64 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2020 là 21,25 tỷ đồng