20:57 25/09/2009

Chấm điểm chọn người hưởng nhà thu nhập thấp

Bảo Anh

Việc lựa chọn đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội sẽ được tiến hành theo phương thức chấm điểm với thang điểm tối đa là 100

Người có thu nhập thấp có tổng số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên giải quyết trước.
Người có thu nhập thấp có tổng số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên giải quyết trước.
Việc lựa chọn đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội sẽ được tiến hành theo phương thức chấm điểm với thang điểm tối đa là 100.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc bán, cho thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị đang được Bộ Xây dựng đưa ra lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương.

Theo đó, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải là người chưa có nhà hoặc có nhà nhưng bị Nhà nước thu hồi để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng mà chưa được bồi thường.

Ngoài ra, các hộ gia đình sở hữu nhà chung cư có diện tích bình quân dưới 5m2/người  cũng thuộc đối tượng mua nhà thu nhập thấp. Trong trường hợp các cá nhân, hộ gia đình sở hữu nhà ở riêng lẻ, ngoài điều kiện diện tích bình quân 5m2/người còn phải đáp ứng tiêu chí diện tích khuôn viên thấp hơn tiêu chuẩn quy định.

Đáng chú ý, việc xét duyệt mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp sẽ được thực hiện theo phương thức chấm điểm, với thang điểm tối đa là 100. Trường hợp nào có tổng số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên giải quyết trước.

Bộ Xây dựng đề xuất theo hướng: đối tượng chưa có nhà ở được tính 50 điểm. Các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở bình quân dưới 5m2/người và diện tích đất ở thấp hơn tiêu chuẩn được chấm 30 điểm.

Người có nhà ở nhưng bị Nhà nước thu hồi để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng được 20 điểm. Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, người lao động tự do tính 30 điểm.

Mỗi gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp chỉ được nộp đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở tại một dự án. Trong trường hợp chưa giải quyết thì được trả lại hồ sơ để nộp tại dự án khác. Việc giao dịch, thanh toán phải thực hiện thông qua một ngân hàng do UBND cấp tỉnh quy định.

Dự thảo cũng nêu rõ, để việc mua, thuê, thuê mua nhà ở được minh bạch, chủ đầu tư dự án phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến dự án, công bố công khai tại trụ sở xây dựng địa phương, đăng tải ít nhất 1 lần tại báo địa phương và công bố tại sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có) để người dân biết, đăng ký và thực hiện giám sát.

Về quy định chuyển nhượng, sang tên, Bộ đề xuất theo hướng: người mua nhà ở thu nhập thấp chỉ được phép thực hiện giao dịch bán, cho thuê, thuê mua sau khi trả hết tiền cho chủ đầu tư và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trong thời gian tối thiểu 10 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng mua nhà.

Trong trường hợp đã trả hết tiền mua nhà, nhưng chưa đủ 10 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng, chủ sở hữu nhà ở thu nhập thấp chỉ được bán cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương, chủ đầu tư dự án, hoặc đối tượng thuộc diện được mua nhà thu nhập thấp.