15:45 17/01/2013

Chất lượng hạ tầng Việt Nam bị xếp thứ 119 thế giới

Nhật Minh

Diễn đàn Kinh tế Thế giới đưa ra đánh giá chất lượng hạ tầng đối với một số quốc gia, vùng lãnh thổ

Xếp hạng 30 nền kinh tế có điểm số cạnh tranh về chất lượng cơ sở hạ tầng tốt nhất trên thế giới <i>- Ảnh: SAI</i>.<br>
Xếp hạng 30 nền kinh tế có điểm số cạnh tranh về chất lượng cơ sở hạ tầng tốt nhất trên thế giới <i>- Ảnh: SAI</i>.<br>
Báo cáo cạnh tranh toàn cầu 2012 - 2013 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy, Việt Nam đứng thứ 119/144 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng.

Theo trang Business Insider, bản báo cáo trên tập trung vào các lĩnh vực chất lượng và mức độ khả dụng của đường phố, đường sắt, cầu cảng, vận tải đường không, cung ứng điện lực và điện thoại.

Cũng theo báo cáo này, chất lượng cơ sở hạ tầng của Mỹ thua xa hầu hết các nền kinh tế phát triển trên thế giới, thậm chí còn kém hơn cả một số nước đang phát triển. Cụ thể, khi xếp hạng tổng thể, Mỹ đứng thứ 25 sau cả Oman và Barbados.

Điểm nổi bật nhất trong các chỉ tiêu hạ tầng của Mỹ là nước này có số ghế hàng không khả dụng số 1 thế giới. Nói một cách khác, người Mỹ dễ dàng mua được vé máy bay đi bất cứ đâu. Tuy nhiên, chất lượng hạ tầng vận tải hàng không của Mỹ chỉ đứng thứ 30 thế giới.

Ngoài ra, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, thua xa Mỹ ở hầu hết các hạng mục trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở và được xếp ở vị thứ thứ 69.

Dưới đây là đánh giá hạ tầng theo các tiêu chí đáng chú ý của một số quốc gia, vùng lãnh thổ:

1. Thụy Sỹ

Tiêu chí Giá trị Xếp hạng
Chất lượng hạ tầng cơ sở nói chung
6,61
- Chất lượng đường sá6,46
- Chất lượng hạ tầng đường sắt6,81
- Chất lượng hạ tầng cầu, cảng5,237
- Chất lượng hạ tầng vận tải hàng không6,55
- Chất lượng cung ứng điện6,84

2. Singapore

Tiêu chí Giá trị Xếp hạng
Chất lượng hạ tầng cơ sở nói chung6,52
- Chất lượng đường sá6,53
- Chất lượng hạ tầng đường sắt5,75
- Chất lượng hạ tầng cầu, cảng6,82
- Chất lượng hạ tầng vận tải hàng không6,81
- Chất lượng cung ứng điện6,76

3. Phần Lan

Tiêu chí Giá trị Xếp hạng
Chất lượng hạ tầng cơ sở nói chung6,53
- Chất lượng đường sá6,19
- Chất lượng hạ tầng đường sắt5,76
- Chất lượng hạ tầng cầu, cảng6,37
- Chất lượng hạ tầng vận tải hàng không6,211
- Chất lượng cung ứng điện6,611

4. Hồng Kông (Trung Quốc)

Tiêu chí Giá trị Xếp hạng
Chất lượng hạ tầng cơ sở nói chung6,54
- Chất lượng đường sá6,38
- Chất lượng hạ tầng đường sắt6,43
- Chất lượng hạ tầng cầu, cảng6,53
- Chất lượng hạ tầng vận tải hàng không6,72
- Chất lượng cung ứng điện6,83

5. Pháp

Tiêu chí Giá trị Xếp hạng
Chất lượng hạ tầng cơ sở nói chung6,45
- Chất lượng đường sá6,51
- Chất lượng hạ tầng đường sắt6,34
- Chất lượng hạ tầng cầu, cảng5,426
- Chất lượng hạ tầng vận tải hàng không6,210
- Chất lượng cung ứng điện6,79

25. Mỹ

Tiêu chí Giá trị Xếp hạng
Chất lượng hạ tầng cơ sở nói chung5,625
- Chất lượng đường sá5,720
- Chất lượng hạ tầng đường sắt4,818
- Chất lượng hạ tầng cầu, cảng5,619
- Chất lượng hạ tầng vận tải hàng không5,830
- Chất lượng cung ứng điện6,033

69. Trung Quốc

Tiêu chí Giá trị Xếp hạng
Chất lượng hạ tầng cơ sở nói chung4,369
- Chất lượng đường sá4,454
- Chất lượng hạ tầng đường sắt4,622
- Chất lượng hạ tầng cầu, cảng4,459
- Chất lượng hạ tầng vận tải hàng không4,570
- Chất lượng cung ứng điện5,259

119. Việt Nam

Tiêu chí Giá trị Xếp hạng
Chất lượng hạ tầng cơ sở nói chung3,2119
- Chất lượng đường sá2,7120
- Chất lượng hạ tầng đường sắt2,668
- Chất lượng hạ tầng cầu, cảng3,4113
- Chất lượng hạ tầng vận tải hàng không4,194
- Chất lượng cung ứng điện3,1113