11:30 22/02/2013

Chiêm ngưỡng cơ sở của Google tại Zurich

Thanh Hải

Như nhiều tổng hành dinh khác, văn phòng của Google tại thành phố Zurich (Thụy Sỹ) mang nhiều thiết kế mới lạ