13:35 01/04/2013

“Chính phủ sẽ tiếp tục bàn việc lập AMC”

Quang Phúc

Ít nhất là từ nay đến cuối tháng 4/2013, vẫn chưa thể ra được nghị định về công ty quản lý tài sản (AMC)

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam trao đổi với 
báo chí xung quanh đề án lập công ty quản lý tài sản (AMC) tại buổi họp 
báo Chính phủ thường kỳ diễn ra cuối tuần qua.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam trao đổi với báo chí xung quanh đề án lập công ty quản lý tài sản (AMC) tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra cuối tuần qua.