09:46 19/12/2011

Chính thức chấp thuận nguyên tắc hợp nhất ba ngân hàng

Thùy Duyên

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 9666/NHNN-TTGSNH về việc hợp nhất ba ngân hàng thương mại cổ phần

Các bước tiến hành hợp nhất ba ngân hàng này đang được tiến hành nhanh chóng.
Các bước tiến hành hợp nhất ba ngân hàng này đang được tiến hành nhanh chóng.
Ngày 16/12/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 9666/NHNN-TTGSNH về việc hợp nhất ba ngân hàng thương mại cổ phần.

Theo văn bản này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chính thức chấp thuận nguyên tắc việc hợp nhất ba ngân hàng, gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất (Ficombank) theo đề án hợp nhất đã được đại hội đồng cổ đông của ba ngân hàng này thông qua ngày 15/12/2011.

Ngoài ra, ba ngân hàng nêu trên có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Khoản 2 Thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/2/2010 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng, trình Thống đốc xem xét chấp thuận hợp nhất.

Trước đó, tại đại hội ngày 15/12 vừa qua, trên 90% cổ đông của ba ngân hàng trên đã đồng thuận kế hoạch hợp nhất và đặt tên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Saigon Commercial Bank - SCB) cho ngân hàng mới sau hợp nhất.

Các cổ đông đã nhất trí ủy quyền cho hội đồng quản trị của ba ngân hàng hợp nhất được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa ngân hàng hợp nhất sớm đi vào hoạt động theo lộ trình đã được phê duyệt.

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về nguyên tắc như trên, ngày 23/12 này, ngân hàng hợp nhất cũng sẽ chính thức đại hội cổ đông lần đầu tiên.