10:16 27/12/2020

Chính thức công nhận 339 Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

Phúc Minh

Trong số 339 nhà giáo được xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020, có 39 Giáo sư, 300 Phó Giáo sư

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ký bàn giao Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020.

Theo đó, có 39 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 300 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Cũng theo danh sách công bố của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, trong số 39 nhà giáo được công nhận đạt chuẩn Giáo sư năm 2020, Giáo sư trẻ nhất là ông Lê Anh Vinh (37 tuổi), hiện phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Giáo sư nhiều tuổi nhất là ông Đinh Văn Chiến, sinh năm 1952 (68 tuổi), ngành Cơ khí, công tác tại Viện Khoa học Công nghệ Cơ khí - Tự động hóa và Môi trường (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Phó giáo sư trẻ nhất năm nay 33 tuổi gồm các ông: Phạm Chiến Thắng, ngành Hóa học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); ông Võ Hoàng Hưng, ngành Toán học, Trường Đại học Sài Gòn; ông Trần Đức Học, ngành Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Tp.HCM); ông Lê Minh Triết, ngành Toán học, Trường Đại học Sài Gòn.

Phó giáo sư nhiều tuổi nhất năm nay 61 tuổi là ông Nguyễn Xã Hội, sinh năm 1959, ngành Động lực, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2020, có 87 Hội đồng Giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư với 542 hồ sơ ứng viên, trong đó có 77 hồ sơ ứng viên Giáo sư, 465 hồ sơ ứng viên Phó Giáo sư.

28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đã thẩm định các hồ sơ ứng viên và đề Hội đồng Giáo sư Nhà nước là xét công nhận cho 357 ứng viên, đạt 79,3% (40 ứng viên Giáo sư, đạt 60,6%; 317 ứng viên Phó Giáo sư, đạt 82,6%).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thường trực các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát thêm minh chứng toàn bộ hồ sơ ứng viên trước khi trình Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét và công nhận.

Trong quá trình rà soát, 14 ứng viên xin rút hồ sơ không đề nghị xét tiếp (1 ứng viên Giáo sư và 13 ứng viên Phó giáo sư). Như vậy, số ứng viên chính thức được xét tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước là 343 ứng viên (đạt 76,2%), trong đó có 39 ứng viên Giáo sư (đạt 59,1%) và 304 ứng viên Phó giáo sư (đạt 79,2%).

Kết quả, số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 ứng viên, trong đó 39 ứng viên Giáo sư, 300 ứng viên Phó Giáo sư. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở cho đến thời điểm này là 62,55% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên Giáo sư là 50,65%, ứng viên Phó giáo sư là 64,52%).

Năm 2020 là năm thứ 2 thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37.

Theo đánh giá của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, chất lượng ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020 khá tốt, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.