13:00 31/10/2013

Chính thức “khai tử” thương hiệu Vinashin

Anh Minh

Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) trở về mô hình tổng công ty, với một cái tên mới

Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã lỗ tới 86.000 tỉ đồng.
Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã lỗ tới 86.000 tỉ đồng.
Đúng như những thông tin đã được hé lộ trong vài tháng gần đây, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức trả lại "chiếc áo" tổng công ty cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải mới ký ban hành đã chính thức mở đường cho việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị thành viên của Vinashin, với tổng vốn điều lệ là 9.520 tỷ đồng.

Cùng với mô hình mới, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy sẽ có tên giao dịch quốc tế là Shipbuilding Industry Corporation (SBIC), và sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Công ty con gồm 8 công ty: Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Phà Rừng; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Bạch Đằng; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hạ Long; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Thịnh Long; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Cam Ranh; Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm.

Vẫn theo quyết định trên, các ngành, nghề kinh doanh chính của tổng công ty sẽ tập trung vào công nghiệp đóng tàu, bao gồm đóng mới tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; tư vấn, thiết kế tàu thủy và phương tiện nổi; tái chế, phá dỡ tàu cũ.

Ngoài ra, SBIC còn có nhiệm vụ khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa, bến tàu, cầu tàu; kinh doanh hoạt động lai dắt, tàu kéo, tàu đẩy, sà lan, phương tiện nổi; xây dựng công trình thủy, nhà máy đóng tàu; sản xuất chế tạo kết cấu thép; các ngành, nghề sản xuất phụ trợ phục vụ trực tiếp cho ngành đóng mới và sửa chữa tàu thủy.

Quyết định của bộ cũng nhấn mạnh sau khi được thành lập, SBIC có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Vinashin; trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại công ty mẹ và vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.

Tổng công ty cũng sẽ phải thực hiện sắp xếp lại 234 doanh nghiệp thuộc cơ cấu Vinashin trước đây; không tiếp tục duy trì trong cơ cấu Tổng công ty bằng hình thức cổ phần hóa, bán chuyển nhượng vốn, chuyển giao, sáp nhập 69 doanh nghiệp; tiến hành bán, giải thể, phá sản 165 doanh nghiệp khác.

Trong thời gian chuyển đổi mô hình tổ chức, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch công ty, tổng giám đốc (giám đốc) và các cá nhân có liên quan của các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, tiền vốn của đơn vị, không để hư hỏng, hao hụt, thất thoát.

Hội đồng Thành viên SBIC có trách nhiệm: xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty trình Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt; xây dựng ban hành quy chế tài chính và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty theo quy định; tổ chức, sắp xếp lại bộ máy giúp việc của Tổng công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của Tổng công ty theo quy định.

Đồng thời, phải tổ chức thực hiện đề án tiếp tục tái cơ cấu Vinashin đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Trước đó, như VnEconomy đã đưa tin, các nỗ lực trong việc tái cơ cấu Vinashin đã được thúc nhanh trong vài tháng gần đây, và quyết định mới này là kết quả cụ thể của quá trình này. Tuy nhiên, sẽ còn rất nhiều công việc khác liên quan đến công nợ, nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ với người lao động, với các doanh nghiệp "con cháu"... mà SBIC phải tiến hành trong thời gian tới.