07:55 12/06/2019

Chợ Lớn - Nơi lưu giữ hàng trăm năm tinh hoa của Sài Gòn

Thảo Vy

Xư nay, nói đến trung tâm Sài Gòn, ai cũng nghĩ đến Quận 1, mà quên mết có 1 trung tâm, là nơi khởi phát của Sài Gòn

Chợ Lớn - Nơi lưu giữ hàng trăm năm tinh hoa của Sài Gòn
Chợ Lớn - Nơi lưu giữ hàng trăm năm tinh hoa của Sài Gòn - Ảnh 1
Chợ Lớn - Nơi lưu giữ hàng trăm năm tinh hoa của Sài Gòn - Ảnh 2
Chợ Lớn - Nơi lưu giữ hàng trăm năm tinh hoa của Sài Gòn - Ảnh 19