09:33 28/01/2013

Chủ tịch Agribank: “Trọng tâm là nông nghiệp, nông thôn”

Minh Đức

Năm 2013, Agribank sẽ đẩy tỷ trọng cho vay ở khu vực nông nghiệp - nông thôn lên trên 70% tổng dư nợ

Năm 2013, Agribank dự kiến sẽ nâng tỷ trọng cho vay khu vực nông nghiệp - nông thôn lên trên 70%.<br>
Năm 2013, Agribank dự kiến sẽ nâng tỷ trọng cho vay khu vực nông nghiệp - nông thôn lên trên 70%.<br>
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố một số kết quả kinh doanh năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013.

Tính đến 31/12/2012, tổng dư nợ cho vay (cả ngoại tệ quy đổi VND) của Agribank đạt 480.453 tỷ đồng, tăng 36.576 tỷ đồng (8,2%) so với cuối năm 2011, đạt mục tiêu tăng trưởng dư nợ từ 8-10% đề ra năm 2012.

Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 320.075 tỷ đồng, tăng 37.082 tỷ đồng, cao hơn mức tăng trưởng chung với 13,1% so với cuối năm 2011. Tỷ trọng cho vay khu vực này đã được đẩy lên từ hơn 60% lên gần 70% tổng dư nợ trong năm qua.

Dư nợ cho vay theo các chương trình đều tăng trưởng khá cao, như cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản 23.931 tỷ đồng, tăng 3.419 tỷ đồng (16,8%) so với cuối năm 2011; cho vay ngành lương thực 15.887 tỷ đồng, tăng 1.890 tỷ đồng (13,5%); cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê 9.917 tỷ đồng, tăng 1.359 tỷ đồng (15,9%); cho vay chăn nuôi 59.412 tỷ đồng, tăng 12.161 tỷ đồng (25,7%).

Tỷ lệ nợ xấu của Agribank tiếp tục có xu hướng giảm trong hai năm gần đây. Các số liệu công bố thời gian qua cho thấy, tại thời điểm tháng 6/2011, nợ xấu của ngân hàng này là 6,67%, đến cuối năm 2011 xuống còn 6% và giảm nhẹ xuống 5,8% đến cuối năm 2012. Đây là xu hướng ngược với sự gia tăng nợ xấu của hệ thống ngân hàng nói chung trong năm 2012.

Theo Agribank, nợ xấu giảm dần phản ánh một phần kết quả của kế hoạch tái cơ cấu đã và đang triển khai. Trong đó, hoạt động kinh doanh tại hai địa bàn lớn Hà Nội và Tp.HCM được thu gọn lại - hai địa bàn từng gặp nhiều khó khăn liên quan đến các lĩnh vực phi sản xuất; các địa bàn ở khu vực nông nghiệp - nông thôn được tập trung đẩy mạnh kinh doanh.

“Bài học lớn cho Agribank là đồng hành với sản xuất nông nghiệp và hộ nông dân. Chiến lược phát triển của chúng tôi là lấy hoạt động kinh doanh ở khu vực nông nghiệp và nông thôn là chính, coi trọng thị trường đô thị để quảng bá thương hiệu, phát triển dịch vụ và tiếp cận khách hàng lớn”, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank nêu định hướng.

Trước đó, giữa năm 2011, khi nợ xấu ở mức 6,67%, ông Bảo cũng từng nhấn mạnh rằng, ngoài đặc thù kinh doanh, nông nghiệp - nông thôn còn là khu vực an toàn hơn khi nợ xấu chỉ chiếm khoảng 2%.

Trong năm 2013, Agribank cho biết sẽ đẩy tỷ trọng cho vay ở khu vực nông nghiệp - nông thôn lên trên 70% tổng dư nợ. Tăng trưởng tín dụng chung dự kiến ở khoảng 9 - 11%, song ở một số địa bàn có tiềm năng gắn với lĩnh vực trên có thể tăng từ 12 - 15%.