22:33 22/05/2019

Chủ tịch Cần Thơ làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bảo Quyên

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống.
Tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, tại Quyết định 609/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Võ Thành Thống, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Võ Thành Thống sinh năm 1963, quê quán tỉnh Sóc Trăng, có trình độ Tiến sĩ kinh tế, Cử nhân Sử học, Cao cấp chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Võ Thành Thống từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều. Ông làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ từ tháng 11/2015 đến nay.

Với quyết định này, hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng 6 thứ trưởng.

Tại Quyết định 592/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Tạ Quang Đông, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hiện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm có Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cùng 4 thứ trưởng.